Projekt

PROJEKT

 

Fönstermontage på Nya Kokeriet SCA Obbola

 

 

Fönsterputsning

 

På många arbetsplatser där entreprenörer med Specialkompetens ej är utbytbara men miljön kring arbetsplatsen är riskfylld på grund av att en räddningsinsats kan bli problematisk har vi ofta en lösning vid främst evakuering. Det kan röra sig om trånga utrymmen, risk för syrebrist eller att omständigheterna kräver att en evakuering måste ske skyndsamt kan vi med vår kunskap och metoder säkerhetsställa att minimera risken och möjliggöra att arbetet kan ske utan större risk.

Det handlar främst om att kunna vara en stöttepelare och en trygghet för entreprenörer att kunna arbeta under säkra former.

 

Vindkraftsinspektion Malå

 

En stor del av vår verksamhet kretsar kring industrin. Både stora och små jobba där säkerhet och tillgängligheten spelar roll för att säkerhetställa drift och underhåll inom stora som små industriverksamheter.

Rivning av radiomast

Åt Norrporten

Ställningsbygnation

Ställningsbygnation, rivning samt säkerhetsarbete vid Demontering av Järnvägsbro åt Trafikverket

E-post: info@nordaccess.se

Kontaktinformation

Nord Access AB

Strömvägen 2

901 32 Umeå

Telefon: +46(0)90 – 12 21 11

Följ oss

© Copyright 2017. All Rights Reserved.