Inspektion

Inspektion

Nord Access utför inspektioner av fasader och på tak oavsett om det är plåt, puts, tegel elelr glas. Inspektionerna sker handnära okulärt av reparbetare. Alla eventuella skador dokumenteras till en rapport innehållande detaaljerande bilder och beskrivning.

 

Dokumentationsrapporten som lämnas elektoriks med högupplösta bilder innehåller åtgärdsförslag och fungerar som ett beslutsunderlag för planering av det fortsatta underhållet.

Vid inspektioner av puts- och tegelfasader tar vi bort lösa delar vid skadorna för att förhindra ett okontrollerat nedfall av bitar.

 

Exempel på tilläggstjänster:

  • Mätning av fukthalt
  • Termografering med värmekamera
  • Säkring av skador med nät, puts etc.
  • Analys av material och färg
  • Analys av smuts samt förslag till rengöring/behandling

Inspektion trånga utrymmen

 

Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

 

Reparbete är ofta den enda metod som går att använda på svårtillgängliga platser som i schakt och tilloppstuber. Vi kan på ett säkert sätt även ta med tredje part.

 

Exempel på genomförda inspektioner:

  • Tilloppstuber vattenkraftverk
  • Brännkammare kraftvärmeverk
  • Översvämningsluckor vattenkraftverk
  • Bergschakt vattenkraftverk

E-post: info@nordaccess.se

Kontaktinformation

Nord Access AB

Strömvägen 2

901 32 Umeå

Telefon: +46(0)90 – 12 21 11

Följ oss

© Copyright 2017. All Rights Reserved.