Tjänster

Våra tjänster

 

Vi utför ett stort antal tjänster i rep och möjligheterna inom rope access är näst intill oändliga. Repens fördelar kommer till sin rätt i många olika sammanhang då det innebär:

 

-Snabb åtkomst, både vertikalt och horisontellt överallt.

 

-Obefintlig eller begränsad inverkan - Repen är mjuka och skadar inte utrustningen och omgivning. Verksamhet som måste stängas ner av konventionella åtkomstmedtoder kan fortgå med färre hinder.

 

-Med vår speciella riggutrustning kan även tyngre material hissas på plats.

 

-Snabb evakuering, även på utsatta platser vilket medför en högre säkerhetsnivå.

Byggindustrin

 

Vi servar byggindustrin med montage och underhållsarbeten under säkra förhållanden för att lösa de uppgifter som ges.

 

De senaste åren har vi kommit att spela en viktig roll för både stora och små entreprenörer inom byggbranchen där tillgängligheten ställer till det för konventionella metoder. Det är just där vi kommer in i bilden och kan bistå med våra metoder som smidigt öppnar för nya möjligheter.

Räddningsledare

 

På många arbetsplatser där entreprenörer med Specialkompetens ej är utbytbara men miljön kring arbetsplatsen är riskfylld på grund av att en räddningsinsats kan bli problematisk har vi ofta en lösning vid främst evakuering. Det kan röra sig om trånga utrymmen, risk för syrebrist eller att omständigheterna kräver att en evakuering måste ske skyndsamt kan vi med vår kunskap och metoder säkerhetsställa att minimera risken och möjliggöra att arbetet kan ske utan större risk.

Det handlar främst om att kunna vara en stöttepelare och en trygghet för entreprenörer att kunna arbeta under säkra former.

 

Industri

 

En stor del av vår verksamhet kretsar kring industrin. Både stora och små jobba där säkerhet och tillgängligheten spelar roll för att säkerhetställa drift och underhåll inom stora som små industriverksamheter.

E-post: info@nordaccess.se

Kontaktinformation

Nord Access AB

Strömvägen 2

901 32 Umeå

Telefon: +46(0)90 – 12 21 11

Följ oss

© Copyright 2017. All Rights Reserved.