Fogning

Fogning

 

Fogningsarbete är viktigt då påverkar det estetiska intrycket och samtidigt som det bidrar till ökad livslängd för material och byggnader.

 

Täta konstruktioner ger minskad energiförbrukning, minimerar risken för att fukt ska tränga in i materialen.

 

Att i tid byta ut åldrade fogar mot nya sparar både tid och pengar. Våra hantverkare har god materialkännedom och erfarenhet från att foga från rep.

 

Exempel på fogningsarbeten vi utför:

  • Fogning och tätningsarbeten runt fönster
  • Fog mellan betongelement
  • Fogtätning mellan ex plåt och puts vid skorstenar
  •  
  • Omfogning

E-post: info@nordaccess.se

Kontaktinformation

Nord Access AB

Strömvägen 2

901 32 Umeå

Telefon: +46(0)90 – 12 21 11

Följ oss

© Copyright 2017. All Rights Reserved.